Du är Göteborg: Dejan Djurkovski

Intervju med Dejan Djurkovski, näringslivsutvecklare på Yes Box, Business Region Göteborg.