Du är Göteborg: Fredrik Rapp

Intervju med Fredrik Rapp, trafikledare på Göteborgs Spårvägar.