Du är Göteborg: Hilde Bjørgaas

Intervju med Hilde Bjørgaas, driftingenjör på kretslopp och vatten.