Du är Göteborg: Joel Pettersson

Intervju med Joel Pettersson, gymnasielärare i svenska som andraspråk.