Du är Göteborg: Malin Finlöf

Intervju med Malin Finlöf, översiktsplanerare på Göteborgs Stadstriennal.