Du är Göteborg: Maria, markingenjör

Maria Welin jobbar som markingenjör hos lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och bidrar bland annat till att skapa hållbara och inspirerande utemiljöer för både stora och små.

- Göteborg ska bli en grön och nära stad. Vi som beslutsfattare i stadens samhällsbyggnad har ett stort ansvar att värna, utveckla och behålla de grönytor vi redan har och utveckla dem där de idag saknas. Våra gårdar är en fantastisk möjlighet att tillföra dessa grönvärden till hela staden, säger Maria.