Du är Göteborg: Max Skogsäter

Intervju med Max Skogsäter, arbetsledare på park- och naturförvaltningen.