Du är Göteborg: Philip Hillsten

Intervju med Philip Hillsten, anläggare på park- och naturförvaltningen.