E-learning

Jämlikt Göteborg - Bokstart

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 4, Film 2. Hela utbildningen finns på...

07 Juni, 2018 01:30

Jämlikt Göteborg - Det här är jämlikhet

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 2, Film 1. Hela utbildningen finns på...

07 Juni, 2018 01:57

Jämlikt Göteborg - Skillnader i göteborgarnas...

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 3, Film 2. Hela utbildningen finns på...

07 Juni, 2018 02:59

Jämlikt Göteborg - Alla vinner på en mer jämlik...

Jämlikt Göteborg webbutbildning Kapitel 1. Hela utbildningen finns på goteborg.se/introjamlikt

07 Juni, 2018 01:39

TMR - informationsfilm.mp4

Informationsfilm om Träning i Medveten närvaro och Resiliens

15 Maj, 2018 15:40