Ekonomiskt bistånd: Se socialtjänstärenden på webben

Får du ekonomiskt bistånd? Vill du veta hur det går i ditt ärende? Då kan du logga in på Mina sidor på goteborg.se