Ekonomiskt bistånd: Söka på webben

Bor du i stadsdelen Centrum eller Östra Göteborg och har behov av ekonomiskt bistånd? Just nu har vi en ny e-tjänst på försök där du kan ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) direkt på webben. Det enda du behöver är BankID eller e-legitimation.

OBS! Det är endast de som bor i Centrum eller Östra Göteborg som kan söka på webben!

På sikt kommer e-tjänsten att finnas tillgänglig för alla i hela staden.