Film om idrotts- och föreningsförvaltningen.MOV

Film som beskriver idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet och uppdrag. Tänkt att visas internt i huvudsak (målgruppen är inte göteborgarna).

Foto: Hanna Wadefalk, Heidi Lall, Joanna Klasén, Therese Hivell och Louise Bergman.

Rättslig grund: Samtycke

Ändamål: Informera om idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet och uppdrag.

Användningstid: Till och med maj 2024.

Samtyckesblankettsnummer: