Film om projektet En väg in

Film om projektet En väg in, där teamledare Victor Jegerhammar intervjuas.