Film om våra värdegrund TANKE

Äldreomsorgen i Askim-Frölundas-Högsbo har en vision och en värdegrund, TANKE som hjälper till att hålla riktning och att tillsammans nå mål. Vi har tillsammans arbetat fram en gemensam vision; “Vårt uppdrag: En trygg och självständig vardag”. Kopplat till det fem värdeord TANKE som visar oss hur vi tror att vi når den visionen. TANKE är en del av det arbetssättet som vi inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Askim -Frölunda-Högsbo valt att arbeta med; Uppdragsmodellen.