Filmen om Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling