Föräldraskräcken

En del i marknadsföringen av yrkena inom vård och omsorg handlar om att bemöta fördomar och myter. Ett exempel är föräldraskräcken som handlar om att inte stå i vägen för ett meningsfullt val av arbete.

Fattar du grejen? Studera och jobba inom vård och omsorg www.goteborg.se/levla