GO-DigIT -kort proj.pres.-1080p.mp4

Kort presentation av projektet GO-DigIT som ska höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorg och hälso-sjukvård och individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.