Göteborgs jämlikgörare - Välkommen till framtiden

Från Jämlikhetskonferensen 2017