Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet

Denna film visar hur Göteborgs Stads verksamheter kan arbeta för att minska avfallet. Filmen innehåller tips och goda exempel. Läs mer om hur Göteborgs Stads verksamheter kan minska sitt avfall på goteborg.se/forebyggavfall.