Göteborgsförslaget - kort info (utan ljud)

25-sekunders kort info om Göteborgsförslaget - stadens digitala förslagslåda för invånare med idéer om hur vi kan utveckla vardagslivet i Göteborg. Filmen är framtagen av förvaltningen för konsument- och medborgarservice, för fri användning i Göteborgs Stad. Visa gärna filmen i receptioner, medborgarkontor och liknande. Filmen är ljudlös.