Husfesten

Är det du som ger en meningsfull vardag? Hör Siv Utbergs berättelse om vad undersköterskan Paulina Wedberg betytt för henne. Studera och jobba inom vård och omsorg. Läs mer på goteborg.se/levla