Inspirationsfilm

Producerad 2018 av Visuell Kommunikation för Göteborg Stads nya grafiska manual.
Kontakt: alexandra.lind@intraservice.goteborg.se