Internt

Demokratidagarna 2018 - Anne Tortzen om nya...

Anne Tortzen från Center for Borgerdialog i Köpenhamn presenterar nya perspektiv på...

21 December, 2018 39:36

Demokratidagarna 2018 - presentation av...

Frida Tipple och Klara Wärnlöf Bové från SOM-institutet presenterar Göteborgsresultat från 2017...

21 December, 2018 39:48

Ponf_orgutv2_1080p.mov

Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen, ger en lägesrapport kring förvaltningens...

18 December, 2018 02:28

Julhälsning från kontorsledningen

Julhälsning till alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret 2018.

19 December, 2018 00:33

Karita tackar för 2018 och önskar God Jul

Karita Saapunki Björk områdeschef för äldreboende i SDF Askim-Frölunda-Högsbo tackar för ett...

14 December, 2018 01:14

181204 Studiebesök Stockholm vatten och avfall.MOV

Studiebesök på aktivitetsbaserad arbetsplats hos Stockholm vatten och avfall

10 December, 2018 02:41

Trailer utbildning i syntolkning

Trailer för utbildning i syntolkning. Utbildningen vänder sig till dig som ledsagar personer med...

23 Oktober, 2018 00:28

Lilla Jordbruket - Bergums Mellangårdsväg 1

Dokumentation för Fastighetskontoret arbete inom Stadslandet Göteborg 2018

05 Oktober, 2018 00:20

Funkar Göteborg för alla?

26 September, 2018 01:19