Internt

FOB 15 juni 2018

27 Juni, 2018 03:08

Kontaktcenters fem tips för ett gott bemötande

En vanlig dag har kontaktcenter 5000 samtal med göteborgare. Varje människa är unik och förtjänar...

25 Juni, 2018 02:02

Ha en skön sommar!

Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör i Västra Göteborg, önskar trevlig sommar till alla...

20 Juni, 2018 02:30

Kommunikationens betydelse för framgång

Presentation av resultatet från forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer”. Medverkande:...

18 Juni, 2018 01:28:34

Trovärdig information i praktiken

Att stadens information ska vara trovärdig är en självklarhet. Trovärdigheten blir ännu viktigare...

18 Juni, 2018 55:14

Påverka i Angered, Sofia Grymer

Sofia Grymer berättar om det tilldelade priset för stadsdelens film "Påverka i Angered".

18 Juni, 2018 07:57

Medborgarförtroende, Västra Hisingen

Ulrika Stöök och Susanna Norlin berättar om stadsdelens arbete.

18 Juni, 2018 22:46

Så når Östra Göteborg fler invånare med...

Så når Östra Göteborg fler invånare med Demokratibussen. Kommunikatör Jenny Segersten, Östra...

18 Juni, 2018 14:42

Demokratiuppdraget: Stefan Lydén, Helena Österlind

Uppdrag: stärk den lokala demokratin

18 Juni, 2018 14:36

Inledning: Helena Mehner,...

Inledning: Helena Mehner, kommunikationsdirektör

11 Juni, 2018 11:01