Internt

Familjerättsbyrån: Hugo (teckenspråk)

Information på teckenspråk om en film, Hugo, för barn som visar hur det går till på...

21 December, 2017 00:16

Information om adoption (teckenspråk)

Kort information på teckenspråk om att adoptera.

21 December, 2017 00:21

God jul önskar Christer Samuelsson,...

Jultal till medarbetarna i Lundby stadsdelsförvaltning av stadsdelsdirektören Christer Samuelsson.

18 December, 2017 02:41

Vad gör ni på jobbet Maral och Hüseyin.MOV

Administratör Maral Kamui och mätingenjör Hüseyin Uzel på Ledningsnät, Kretslopp och vatten,...

13 December, 2017 02:57

Vad gör du på jobbet, Anders Dahlberg?

Drifttekniker Anders Dahlberg på Ledningsnät på Kretslopp och vatten berättar om sitt arbete.

13 November, 2017 02:15

Vad gör du på jobbet, Styrbjörn Jonsson?

Mätarprovare Styrbjörn Jonsson på Kretslopp och vattens mätarverkstad berättar om sitt arbete.

13 November, 2017 02:19