Internt

Program för attraktiv arbetsgivare

HR-direktör Tina Liljedahl Scheel berättar om pågående arbetet med att ta fram ett program för...

28 Mars, 2018 02:35

Terapihunden Cocos

Terapihunden Cocos på besök på Bagaregårdens äldreboende.

06 Mars, 2018 01:20

Vad gör ni på anläggningsenheten3.MOV

Här berättar rörläggare och arbetsledare på anläggningsenheten på avdelningen Ledningsnät på...

05 Februari, 2018 05:27

Lagen om valfrihet

24 Januari, 2018 04:27