Internt

Problem med vatten och avlopp: Om ditt...

Information på teckenspråk om vad du kan göra om ditt kranvatten smakar eller luktar konstigt.

21 December, 2017 00:30

Problem med vatten och avlopp: Om du inte har...

Information på teckenspråk om vad du kan göra om du inte har något vatten i kranen.

21 December, 2017 00:37

Problem med vatten och avlopp: Råd vid...

Information på teckenspråk om vad du kan göra om du får översvämning i din källare.

21 December, 2017 00:48

Familjerättsbyrån: Råd och stöd för föräldrar...

Information på teckenspråk om Familjerättsbyrån och vad de hjälper till med.

21 December, 2017 00:30

Familjerättsbyrån: Om du vill ändra barnets...

Information på teckenspråk om hur du går tillväga om du vill ändra ditt barns efternamn och om ni...

21 December, 2017 00:26

Familjerättsbyrån: Fastställa...

Information på teckenspråk om att fastställa faderskap/föräldraskap.

21 December, 2017 00:23

Familjerättsbyrån: Samarbetssamtal (teckenspråk)

Information på teckenspråk om samarbetssamtal på Familjerättsbyrån.

21 December, 2017 00:34

Familjerättsbyrån: Hugo (teckenspråk)

Information på teckenspråk om en film, Hugo, för barn som visar hur det går till på...

21 December, 2017 00:16

Information om adoption (teckenspråk)

Kort information på teckenspråk om att adoptera.

21 December, 2017 00:21

God jul önskar Christer Samuelsson,...

Jultal till medarbetarna i Lundby stadsdelsförvaltning av stadsdelsdirektören Christer Samuelsson.

18 December, 2017 02:41

Vad gör ni på jobbet Maral och Hüseyin.MOV

Administratör Maral Kamui och mätingenjör Hüseyin Uzel på Ledningsnät, Kretslopp och vatten,...

13 December, 2017 02:57

Vad gör du på jobbet, Anders Dahlberg?

Drifttekniker Anders Dahlberg på Ledningsnät på Kretslopp och vatten berättar om sitt arbete.

13 November, 2017 02:15