Internt

Instruktionsfilm PPT-mallar.mp4

Instruktioner om hur de nya ppt-mallarna används. Stadsbyggnadskontoret.

07 Januari, 2019 01:00

Uppdragsmodellen

Uppdragsmodellen är en framgångsrik arbetsmodell inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i...

21 December, 2018 03:26

Demokratidagarna 2018 - intervjuer och...

Sammanfattning av den första av två demokratidagar 2018 (5 december) genom intervjuer med...

21 December, 2018 04:37

Demokratidagarna 2018 - Göteborgsförslaget

Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice...

21 December, 2018 11:10

Demokratidagarna 2018 - Så ökade valdeltagandet...

Malin Winald och Stefan Lydén från förvaltningen för konsument- och medborgarservice presenterar...

21 December, 2018 27:34

Demokratidagarna 2018 - Anne Tortzen om nya...

Anne Tortzen från Center for Borgerdialog i Köpenhamn presenterar nya perspektiv på...

21 December, 2018 39:36

Demokratidagarna 2018 - presentation av...

Frida Tipple och Klara Wärnlöf Bové från SOM-institutet presenterar Göteborgsresultat från 2017...

21 December, 2018 39:48

Ponf_orgutv2_1080p.mov

Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen, ger en lägesrapport kring förvaltningens...

18 December, 2018 02:28

Julhälsning från kontorsledningen

Julhälsning till alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret 2018.

19 December, 2018 00:33

Karita tackar för 2018 och önskar God Jul

Karita Saapunki Björk områdeschef för äldreboende i SDF Askim-Frölunda-Högsbo tackar för ett...

14 December, 2018 01:14