Intervju med Johan Nyhus efter trafiknämnden 8 febriari 2018