Intervju: Roland Ax, Västtrafik

Sara och Richard från Mediabyrån daglig verksamhet träffar Roland Ax, strateg på Västtrafik, för att diskutera tillgänglighetsfrågor.