Intervju: Tasso Stafilidis

Mediabyråns Richard Brandt träffar Tasso Stafilidis, ordförande för Westpride och verksamhetschef på Göteborgs Kulturkalas. Bland annat berättar Tasso om bakgrunden som skådespelare, det faktum att han 1998 blev den första öppet homosexuella politiker som valts in i riksdagen och vad Westpride betyder för honom själv och för samhället i stort.
Foto: Christoffer Lundgren