Jämlikt Göteborg - Alla vinner på en mer jämlik stad

Jämlikt Göteborg webbutbildning Kapitel 1. Hela utbildningen finns på goteborg.se/introjamlikt