Jämlikt Göteborg - Det här är jämlikhet

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 2, Film 1. Hela utbildningen finns på goteborg.se/introjamlikt