Jämlikt Göteborg - Skillnader i göteborgarnas utbildning och jobb

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 3, Film 2. Hela utbildningen finns på goteborg.se/introjamlikt