Julhälsning från kontorsledningen

Julhälsning till alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret 2018.