Kommunikationens betydelse för framgång

Presentation av resultatet från forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer”. Medverkande: Mats Heide, kommunikationsforskare vid Lunds universitet, ansvarig för forskningsprojektet