Kommunikationsdagen 29 sep Lindholmen Conferance Centre

Förändring är en ständig följeslagare i alla verksamheter. Och just nu står Göteborgs Stad inför stora förändringar. Stadsbilden förändras liksom stadens organisation. Våra roller och förväntningarna på oss som är kommunikatörer förändras.
Vad kan vi bidra med för att de politiska uppdragen ska kunna genomföras på ett bra sätt och vilka verktyg finns till hands längs resan? Mötesplats kommunikation handlar om förändring och
vårt uppdrag att stödja organisationen med kommunikation.