Konsument- och medborgarservice

Enklare vardag för alla - i en hållbar och öppen stad. Det är konsument- och medborgarservices vision. Vi kan hjälpa stadens förvaltningar att utveckla service och kommunikation som bättre motsvarar behoven hos boende, besökare och företag.