Läs ♥ högt 1 min, svenska utan undertexter

Att läsa tillsammans ökar barns ordförråd. Vi hjälper dig att komma igång! Upptäck bibliotekens bokpåsar för barn upp till 6 år, med utvalda böcker som är fantastiska att läsa högt tillsammans. Läs mer på: www.goteborg.se/lashogt