Life filming med seniorer

Äldre har filmat sin vardag och hur man upplever stadsmiljön, hur man vill bo, vad som är bra och mindre bra. Filmerna har tagits fram under projekt i stadsdelen Centrums hälsofrämjande och förebyggande enhet och i samarbete med Åldersvänliga Göteborg.