Marianne om fvl 12 november.MOV

Förvaltningschef Marianne Erlandson, Kretslopp och vatten, berättar om förvaltningsledningens möte den 12 november.