Marianne om fvl 15 oktober.MOV

Marianne Erlandson berättar om förvaltningsledningens möte den 15 oktober 2019.