Modell för samverkan - inspirationsfilm

För att skapa framtidens välfärd måste vi hjälpas åt - kommun, civilsamhälle och näringsliv. I Västra Göteborg jobbar vi aktivt med samverkansparter för att bli ännu bättre på att ge medborgarna rätt service. Se inspirationsfilmen om Västra Göteborgs modell för samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv.