Monica till budgetkonferens.mp4

Monica Aasland beskriver kontaktcenters utmaningar och möjligheter inför 2020.