Mötesplats-Kulturhus, Verket och Träffpunkter i Centrum