Öppna förskolan Opaltorget, Tynnered

En öppen förskola är en kostnadsfri mötesplats med utbildad personal där barnen kan leka med andra barn och föräldrarna umgås med andra vuxna. Göteborg ska vara en jämlik stad och runt 30 öppna förskolor bidrar dagligen till att ge varje barn en god start i livet.
I samarbete med Närhälsan Opaltorget erbjuder öppna förskolan mammagrupp för somalisktalande mammor.
Foto: Anna Maria Hammar, kommunikatör