Ponf_orgutv2_1080p.mov

Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen, ger en lägesrapport kring förvaltningens organisationsutvecklingsarbete i december 2018.