ponf_orgutveckling_april2019.mov

Lägesrapport för medarbetare på park- och naturförvaltningen om den pågående organisationsutvecklingen.
Medverkande direktör Linda Nygren.