Ponf_orgutv_nov2019.MOV

Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen ger en lägesbeskrivning av den pågående organisationsutvecklingen.