Problem med vatten och avlopp, Kretslopp och vatten (teckenspråk)

information på teckenspråk om Kretslopp och vatten och hur man kontaktar dem.