Problem med vatten och avlopp: Om ditt kranvatten luktar eller smakar konstigt (teckenspråk)

Information på teckenspråk om vad du kan göra om ditt kranvatten smakar eller luktar konstigt.